Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Tài liệu tập huấn chuẩn kiến thức kĩ năng môn Ngữ văn THCS

PHẦN I.
A. THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG ( CKTKN ).
I. Mục đích của việc thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng.
 Là đảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KTKN tạo nên sự thống nhất trong cả nước; góp phần khắc phục tình trạng dạy dưới và quá tải trong giảng dạy và học tập. Hạn chế việc dạy thêm và học thêm.
II. Khái niệm
1.Chuẩn: Là những yêu cầu, tiêu chí tuân thủ những nguyên tắc nhất định  để dung làm thức đo đánh giá hoạt động dạy và học.
2.Chuẩn  KT, KN của môn học?
Là yêu cầu cơ bản tối thiểu về kiến thức kĩ năng của môn học mà HS cần đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức ( Mỗi bài học, mỗi chủ đề, chủ điểm ). Mỗi yêu cầu về KT-KN phải được cụ thể, chi tiết hơn bằng những yêu cầu cụ thể, tường minh hơn…
II. Các mức độ về TK-KN.
Kiến thức kĩ năng phải dựa trên cơ sở phát triển năng lực và trí tuệ của HS từ mức độ đơn giản đến phức tạp, nội dung bao hao hàm cá mức độ khác nhau.
1.     Về kiến thức:
Mức độ cần đạt về kiến thức được xác định theo 6 mức độ: nhận biết, thong hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sang tạo.
a.Nhận biết: là nhớ lại các dữ liệu, những thông tin đã có trước đây, ghi nhớ, tái hiện lại ….
b.Thông hiểu: Là khả năng nắm được, hiểu được ý nghĩa của các khái niệm, hiện tượng, giải thích được, chứng minh được.
c.Vận dụng: Là khả năng sử dụng kiến thức đã học vào một hoàn cảnh cụ thể mới như vận dụng để nhận biết ( Vận dụng đặc điểm của danh từ để xác định danh từ, tính từ, động từ…) vận dụng để giải quyết vấn đề nào đó ( VD vận dụng….)
d.Phân tích: Là khả năng phân chia thông tin thành các thành phần thông tin sao cho có thể hiểu được cấu trúc, tổ chức của nó và thiêt lập mối liên hệ phụ thuộc nhau giữa chúng. ( VD: Khái niệm truyền thuyết, HS biết phân tích thành các ý nhỏ…
e. Đánh giá: là khả năng xác định những giá trị tư tưởng, bình xét, nhận định một giá trị tư tưởng, một ND, kiến thức nào đó. ( HS đánh giá hành động của nhân vật, bình một chi tiết nghệ thuật…
g.Sáng tạo: Là khả năng xắp xếp, thiết kê lại thông tin, khai thác bổ sung từ nguồn tư liệu mới để sang tạo một mẫu hình mới ( VD:…. ).
2. Các mức độ về kĩ năng: Biết vận dụng những kiến thức đã họcđể trả lời câu hỏi, giải các bài tập, làm bài thực hành, Kĩ năng đựoc xác định ở 3 mức độ
a.Thực hiện được
b.Thực hiện thành thạo.
c.Thực hiện sáng tạo.
* Yêu cầu về việc thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng:
          - Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng là tài liệu mang tính pháp lí bắt buộc GV nhà quản lí ở trên mọi vùng miền của đát nước, mọi đối tượng phải thực hiện theo. SGK, SGV chỉ là tài liệu để tham khảo ( VD Mục tiêu, KT-KN trong SGV chỉ để tham khảo ).
Tải tài liệu tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét